افتخارات و مجوزها

گواهی نامه ثبت اختراع از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای “افزایش شاخص گرانروی روغن با استفاده از نانو ذرات” در دی ماه 1391

لوح تقدیر فناور برتر در هشتمین جشنواره و نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان اصفهان، در هفته پژوهش سال 1391 (سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)

لوح سپاس جهت حضور در سومین همایش ملی تعامل انجمن صنفی با نیروگاههای بخار و سیکل ترکیبی، اسفند ماه 1391 در نیروگاه شهید منتظری

لوح سپاس انتخاب طرح پژوهشی “استفاده از نانو فناوری جهت کاهش یا حذف آلاینده های گازی نیروگاه های منطقه اصفهان” توسط کمیته علمی همایش شرکت های دانش بنیان و پشتوانه تولید ملی در اسفند ماه سال 1391

لوح تقدیر برای کسب رتبه سوم واحدهای فناوری کمتر از یک سال استقرار در مراکز رشد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در اسفند ماه 1391

گواهی نامه ثبت اختراع از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای “افزایش شاخص گرانروی روغن با استفاده از نانو ذرات” در دی ماه 1391