حضور محترم مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه جناب آقای دکتر محمد یاسر طیب نیا درغرفه نمایشگاه فولاد اصفهان